From: 
CE
To: 
KE

Почти всички заеми под лихва се правят в пари - книжни или златни и сребърни. Тя се състои в размяната на суров продукт срещу промишлени изделия посредством пари или някакъв вид книжни знаци, които представляват пари. Една отделна страна, също както и едно отделно лице, често може да няма достатъчно капитал за обработването и подобряването на всичките й земи, за преработването на целия й суров продукт за непосредствена употреба и потребление и за превозването на излишъка от суровия продукт или готовите изделия на онези далечни пазари, където те могат да бъдат разменени срещу нещо, което се търси в страната. Ако не се прилагаше капитал за разделяне на известна част от суровия продукт или готовите изделия на такива малки партиди, които отговарят на потребностите на онези, които се нуждаят от тях, всеки би бил принуден да купува по-голямо количество от нужните му стоки, отколкото изискват непосредствените му потребности. През целият си живот повечето хора възнамеряват и желаят да подобрят положението си, а най-надеждният начин да увеличат състоянието си е да спестяват и натрупват известна част от онова, което придобиват било редовно всяка година, било при някои изключителни случаи.Постепенно става все по-трудно и по-трудно да се намери в пределите на страната изгоден начин на приложение за всеки нов капитал. Макар всички капитали да са предназначени за издръжката само на производителен труд, все пак количеството труд, което равни капитали могат да привеждат в движение, се колебае много в зависимост от различното им приложение, а така също и стойността, която приложението им добавя към годишния продукт на земята и труда на страната. Според Смит когато капиталът на една страна е недостатъчен за всички тези три цели, колкото по-голяма част от него е вложена в земеделието,толкова по - голямо ще бъде количеството производителен труд, което той привежда в движение в страната, а така също и стойността ,която прилагането му добавя към годишния продукт на земята и труда на обществото. Градът плаща това снабдяване, като праща обратно една част от промишлените изделия на жителите на селото. Ако един беден занаятчия е принуден да купува наведнъж провизии за един или шест месеца, то той би заставен да отнесе голяма част от запаса, който използва като капитал във вид на инструментите на своя занаят или на обзавеждането на своя дюкян и който му носи доход, към онази част от своя запас, която е предназначена за непосредствено потребление и която не му носи доход.Нищо не може да бъде по-удобно за такъв човек от това да може да купува своите средства за живот от ден за ден или дори от час на час според желанията си.Следователно той би нараствал най-бързо,когато се прилага по начин, който носи най-голям доход на всички жители на страната, защото така те ще имат възможност да правят най-големи спестявания. Със сигурност сте виждали, как по магазините за цветя, букетите са обгърнати с интересна мрежеста хартия. Тези разходи водят към известно натрупване на ценни стоки и повече благоприятстват частната пестеливост, а оттук и натрупването на капитала на обществото, и тъй като издържат по-скоро производителни, отколкото непроизводителни работници, съдействат повече от другия вид разходи за нарастването на общественото богатство. Размерът на капитала, или както обикновено се казва - на парите, които могат да бъдат дадени назаем под лихва в една страна, се регулира не от стойността на парите, а от стойността на онази част от годишния продукт, която, щом идва от земята или от ръцете на производителните работници, е предназначена не само за възстановяване на капитал, а на такъв капитал, чийто собственик не си прави труда да го прилага сам. Ако го използва като капитал, той го употребява за издръжката на производителни работници, които възпроизвеждат стойността му с печалба. Ако сте човек, който обича да експериментира с нови тенденции, можете да опитате да смесвате метали.Ако вашето облекло е тъмно, изумрудено зелено или бордо, можете да опитате да носите сребърни орнаменти, за да създадете драматичен външен вид. Дънките отдавна се превърнаха в приемливо облекло за офиса. Красотата започва тук - Можете също така да освежите, подмладите и разкриете красивата кожа с продукти за лична грижа, красота и поддържане на кожата от WoopShop. Стилни аксесоари - WoopShop е един от най-добрите сайтове за онлайн пазаруване на елегантни аксесоари, които перфектно допълват вашите тоалети. В резултат възниква конкуренция между различните капитали.Търсенето на производителен труд вследствие на увеличаване на фондовете, предназначени за неговата издръжка, нараства всеки ден.Работниците лесно намират работа, но за собствениците на капитали става трудно да намират работници.Тяхната конкуренция повишава работната заплата и понижава печалбата от капитала.Но когато печалбата, която може да бъде изкарана чрез приложението на един капитал, намалява по този начин, така да се каже, от двата края, по необходимост трябва да намалява и цената, която може да се плаща за ползването му, тоест нормата на лихвата. След земеделието вложеният в промишлеността труд привежда в движение най-голямо количество производителен труд и добавя най-голяма стойност към годишния продукт. Селото снабдява града със средства за живот и материали за промишлеността. Такива, например, са клъч чантите, mixed-presents.news - https://mixed-presents.news които са подходящи за сватба или бал.

Ако искате да видите повече информация за близки хора - https://richversion.news/blizki-hora.htm посетете нашия собствен уеб сайт.